ข้อมูล รสพ. M113 A.2หลักฐาน tm.9-2300-257-10 ฉบับ acgust 1978 lo.9-2300-224-12
ร.12พัน.2รอ.ได้แปรสภาพจากกองพันทหารราบธรรมดา เป็นกองพันทหารราบยานเกราะ เมื่อ 27 มีนาคม พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นกรมทหารราบเดียวในประเทศไทย
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด    ยาว(สุดถึงถังน้ำมันท้ายรถ)209.38นิ้ว
                กว้าง(มากสุดถึงแผ่นยางกันน้ำ)105.3/4นิ้ว
                กว้าง(น้อยสุด)100นิ้ว
                สูง(ถึงยอดฐานรองรับ ปก.)87.752นิ้ว
                สูงใต้ท้องรถ17.1/8นิ้ว
                หนักพร้อมรบ11,752กก.
                กดที่พื้น7.81ปอนด์/ตารางนิ้ว
เครื่องยนต์  
                ดีเซลแบบตัววี 6 กระบอกสูบ 2 จังหวะรอบ
                210 แรงม้า ที่ 2800 รอบ/นาที
                ความเร็วเดินเบา 650-700 รอบ/นาที
ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำในหม้อน้ำและพัดลม
อุณหภูมิปกติ 160-230 f
การหล่อลื่นแบบแรงดัน
หม้อน้ำจุ 52.99 ลิตร
ความดันฝาหม้อน้ำ 13-18ปอนด์/ตารางนิ้ว
ระบบน้ำมัน
                น้ำมันดีเซลเต็มถัง 359.6ลิตร
                เกณต์ปลอดภัย 189.3ลิตร
                เครื่องยนต์เกรด 30  17 ลิตร
                เครื่องเปลี่ยนทางขับ เกรด 30 2.4 ลิตร
                เครื่องเปลี่ยนความมเร็ว เกรด 10 15.1 ลิตร
                เครื่องบังคับเลี้ยวและหยุดรถ เกรด 30 18.9 ลิตร
                เฟืองขับขั้นสุดท้าย เกรด 30 4.2 ลิตร(ข้างละ)
                หีบเฟืองพัดลม เกรด 10 0.23 ลิตร
                น้ำมันลาดบรรทุก OHC 1.9 ลิตร
รสพ.รุ่นนี้มี42 จุดอัดไข  ดังนี้
                ในห้องเครื่องยนต์ 14 จุด
                1.ข้อต่ออ่อนระหว่างเครื่องเปลี่ยนความเร็วมาบังคับเลี้ยวและหยุดรถ 4 จุด
2.ข้อต่ออ่อนระหว่างเครื่องบังคับเลี้ยวและหยุดรถ ไป เฟืองขับขั้นสุดท้าย 2 ข้างๆละ8 จุด
3.คานใต้เครื่องบังคับเลี้ยวและหยุดรถ 1 จุด
ในห้องพลขับ 1 จุด (ที่คันบังคับเลี้ยวและหยุดรถ)
ข้างรถ
1.ล้อกด ข้างละ5จุด
2.แขนล้อกดข้างละ 5 จุด
3.ล้อปลับข้างละ 1 จุด
4.แขนล้อปรับข้างละ 1 จุด
5.หลังล้อปรับข้างละ 1 จุด
6.ขอลากจูง 2 จุด
ระยะปฏิบัติการ482.7กม.(300ไมล์)
ไต่ลาดชัน60%
ไต่ลาดเอียง30%
ข้ามเครื่องกีดขวางตั้งฉากสูง 2 ฟุต
ข้ามคูกว้าง 5.5ฟุต

จัดทำโดย สิบโท ขุนทอง      เนตรเถื่อน